Pályázat

Projekt azonosító száma: GOP-1.3.1-11/A-2011-0163

Projekt címe: „Technológiai Innovációs Központ kialakítására a Vertikál Zrt. Polgárdi telephelyén”

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt összköltsége 82.092.267.- Ft, melyből a támogatás összege (38,81 %): 31.862.656.- Ft.

A projekt kezdete: 2012.04.16.

A projekt tervezett befejezése: 2014.03.30.

 

A projekt célja olyan hulladékgazdálkodási technológiai innovációs központ létrehozása, amely teljeskörű technológiai és termékfejlesztési támogatást nyújt a Vertikál cégcsoport tagvállalatai számára az általuk kezelt települési szilárd hulladékok, termelési és csomagolási hulladékok kezelésére, az energetikailag hasznosítható frakciók kinyerésére, illetve az ezekből és a térségben található mezőgazdasági melléktermékekből előállítható másodlagos tüzelőanyag termékek egyenletes minőségének biztosítására.

 

A projekt további célja, hogy:

 • a társaság dolgozói számára lehetőséget biztosítson az egyes hulladékkezelési technológiák megismerésére, a technológiai lehetőségek, paraméterek változtatásának a termék minőségére gyakorolt hatásának megismerésére, ezáltal is biztosítva a magasabb színvonalú hulladékgazdálkodási tevékenységet,
 • a térségben mezőgazdasági tevékenységet folytató kisvállalkozások számára teret nyújtson a keletkező termékek, melléktermékek előzetes vizsgálatára, és
 • a társaságcsoporttal együttműködő felsőoktatási intézmények hallgatói számára lehetőséget adjon a szakmai gyakorlat hatékonyabb elvégzésére, illetve a laboratóriumi eszközök és technológiai berendezések használatára, azok megismerésére.

A projekt keretében az alábbi feladatokat valósítjuk meg:

 1. Polgárdi, Szabadság u.-ban található volt malomépület átalakítása, felújítása.
 2. Eszközbeszerzés, mely 3 fő területre terjed ki:
  1. Laboratóriumi eszközök beszerzése
  2. Hulladék fizikai előkészítését, előkezelését szolgáló félüzemi, technológiai gépek, berendezések beszerzése,
  3. Hulladék biológiai előkészítését, előkezelését szolgáló félüzemi, technológiai gépek, berendezések beszerzése.
 3. Eszközbeszerzés információs technológia fejlesztéshez, melynek keretében beszerzésre kerül: szerver, PC, monitor, laptop, valamint a szükséges szoftverek.
 4. Marketing és piacra jutás: a kötelező kommunikációs elemeken kívül szakmai konferencián, kiállításon való részvétel, hirdetések, szóróanyagok készülnek.
 5. K+F tevékenység: A technológiai innovációs központban végzendő K+F tevékenység lényege, hogy különböző hulladékfajtákból, különféle technológiai eljárásokkal energetikailag hasznosítható másodlagos tüzelőanyag előállítása történik meg. Ennek keretében a kiépített laboratóriumi kapacitással és eszközök felhasználásával megtörténik a Vertikál Zrt. és tagvállalatai által biztosított hulladékminták, illetve a térségben működő mezőgazdasági kistermelők, vállalkozások által beküldött mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok vizsgálata.